099 74 73 131

Akreditacije

Tvrtka je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za ispitivanje ventila sigurnosti i
posuda pod tlakom.
Tvrtka je akreditirana i prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje emisija
onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, te akustička ispitivanja (ispitivanje buke okoliša
i zvučne izolacije), te posjeduje rješenja nadležnih Ministarstava za navedena ispitivanja.
Tvrtka je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje vodonepropusnosti
kanalizacijskih sustava i sustava vodoopskrbe.
Tvrtka Inspekt-ing d.o.o. posjeduje Uvjerenje Hrvatske stručne udruge za plin, za obavljanje poslova
provjere ispravnosti plinskih instalacija.
Inspekt-ing d.o.o. je po drugi put ishodio suglasnost prema Rješenju Državne uprave za zaštitu i
spašavanje za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja