099 74 73 131

Ovlašteni za preko 70 poslova

Potpuni popis pregledajte na linku

Servis i testiranje vatrogasnih aparata

Sukladno zakonu o zaštiti od požara NN 92/10 i Pravilniku o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13

Stručni tim

Tvrtka zapošljava tim od 20+ ljudi

Program osposobljavanja odraslih

Na temelju rješenja ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ovlašteni za 50 programa osposobljavanja

Usluge koje pružamo


Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

Izrada procjena rizika osposobljavanja radnika a rad na siguran način, te osposobljavanje poslodavaca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu

Obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustična mjerenja

Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Obavljanje provjere i ispitivanja ispravnosti plinskih instalacija

Tvrtka posjeduje Uvjerenje Hrvatske stručne udruge za plin, za obavljanje poslova
provjere ispravnosti plinskih instalacija.

Naši projekti


Više od 20 godina iskustva