Mi smo Profesionalni Kreativni Inovativni Iskusni Inspekt-Ing

Vaša zaštita, naša briga

22+ GODINE ISKUSTVA

Od 2002

Pozdrav!

Mi obavljamo poslove zaštite na radu kod poslodavca, izrade procjena rizika, osposobljavanja radnika za rad na siguran način, te osposobljavanje poslodavaca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu

Kvaliteta i iskustvo

Tvrtka je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za ispitivanje ventila sigurnosti i
posuda pod tlakom, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje emisija
onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, te akustička ispitivanja (ispitivanje buke okoliša
i zvučne izolacije), te posjeduje rješenja nadležnih Ministarstava za navedena ispitivanja, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje vodonepropusnosti
kanalizacijskih sustava i sustava vodoopskrbe te posjeduje Uvjerenje Hrvatske stručne udruge za plin, za obavljanje poslova
provjere ispravnosti plinskih instalacija.
Inspekt-ing d.o.o. je po drugi put ishodio suglasnost prema Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Ostvarenih projekata
0 +
Godine iskustva
0 +

Provjerena Rješenja za Vaše potrebe

Poslovnice u Zagrebu ,Splitu ,Virovitici  i Osijeku

Kontaktirajte nas!

Otvoreni smo za nove ideje i projekte, niste našli ono što Vam treba? Kontaktirajte nas kako bi Vam pružili više detalja i mogućnosti.

Naši pouzdani partneri